Wpłać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia: 90 1140 2004 0000 3702 7710 5478

ul. Śląska 32 a
70-433 Szczecin
Telefon: 500 509 410
Email: biuro@stopnieuczciwympracodawcom.pl