Rok 2023 nasze stowarzyszenie zaczyna intensywnie – pierwsze dni stycznia to kilkadziesiąt wiadomości od pracowników handlu, osób zatrudnionych w przemyśle czy nawet w instytucjach publicznych. Jedni skarzą się na brak premii, inni na brak zapowiadanych podwyżek, a jeszcze inni na dużą ilość nadgodzin i braki kadrowe w swoich firmach. Rynek pracy generuje obecnie wiele problemów – naszemu stowarzyszeniu zależy na promowaniu pozytywnych postaw przedsiębiorców.

Nadal trwa nabór na członków stowarzyszenia działających przy stowarzyszeniu STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Dołączyć do nas mogą firmy, które podzielają idee dobrego traktowania swoich pracowników, promują idee WORK-LIFE-BALANCE, a jednocześnie szanują swoich pracowników i ich pracę.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele. Członek wspierający zostaje przyjęty do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, na podstawie rekomendacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

 

Członek wspierający ma prawo:

  • zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
  • korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  • użytkowania logo Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji i uzgodnieniu sposobu wykorzystania logo przez Zarząd, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
  • użytkowania znaku graficznego członka wspierającego Stowarzyszenia, po uzyskaniu akceptacji Zarządu, jeżeli nie był w okresie ostatnich 12 miesięcy skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za szeroko pojęte łamanie praw pracowniczych,
  • brania udziału w reportażach tworzonych przez Stowarzyszenie po uzyskaniu akceptacji Zarządu.

 

Zaprasza Prezes Małgorzata Marczulewska:

– Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom wielu przedsiębiorcom kojarzy się jako organizacja, która działa interwencyjnie w imieniu pracowników. Nasz cel statutowy to także promocja uczciwych przedsiębiorców oraz pozytywnych postaw gospodarczych. Nie uda nam się to bez pokazywania dobrych praktyk i przedsiębiorców działających aktywnie w tym temacie. Wśród naszych członków jest wiele firm z całej Polski, które działają uczciwie, mają piękne relacje ze swoimi pracownikami i stwarzają im warunki nie tylko do zarabiania pieniędzy, ale także do rozwoju. W roku 2023 chcemy działać jeszcze aktywniej i serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia.

W roku 2023 odbędzie się uroczysta gala podczas której wręczona zostanie specjalna nagroda stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom – wyróżniony zostanie przedsiębiorca, który wykazał się w minionym roku szczególną działalnością na rzecz swoich pracowników.