Dzięki kreatywności i przedsiębiorczości szefów, właścicieli i menadżerów firm pracownicy mają pracę i pieniądze. Dzięki pracowitości, umiejętnościom i chęcią pracowników szefostwo może pochwalić się rezultatami gospodarczymi i zyskami. Kto wiec komu powinien być bardziej wdzięczny? Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Prawa jest taka, że obie strony powinny się doceniać, szanować i działać dla dobra firmy.

„Rynek pracownika zmienił się w rynek pracodawcy w kilka dni”. Benefity poszły pod nóż jako pierwsze

5 marca w Europie obchodzony jest Dzień Doceniania Pracowników. Jak mówi Prezes Małgorzata Marczulewska do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia wiele skarg na nieuczciwych pracowników, na mobbing, oszustwa finansowe czy niesprawiedliwe traktowanie w obliczu pandemii koronawirusa. Mimo to należy na cały kontekst relacji pracownik-pracodawca patrzeć pozytywnie. – Jest lepiej niż przed laty. Pracodawcy cenią swoich pracowników, a pracownicy dbają o relacje z pracownikami. Oczywiście nie wszędzie jest wzorowo, ale byłabym daleka od wszczynania alarmu, że sytuacja polskich pracowników jest zła. Ona się bardzo poprawiła zarówno w kwestiach organizacyjnych jak i materialnych – mówi Małgorzata Marczulewska. – To, że jest dobrze nie znaczy, że nie może być jeszcze lepiej – dodaje.
Rok 2020 dla Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom był najcięższym czasem od wielu lat. To kwestia gospodarczych efektów pandemii koronawirusa i tego, że wiele osób straciło pracę. Pojawiały się skargi na niezapłacone wynagrodzenia, zrywane umów czy problemach wynikających z nieodpowiednim zabezpieczeniem pracowników. – Szokiem dla wielu mogła być bardzo dynamiczna zmiana: rynek pracownika właściwie w kilka dni zmienił się w rynek pracodawcy. Wiosna 2020 to było prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku pracy. Obecna sytuacja jest znacznie spokojniejsza. W wielu branżach wciąż prowadzone są rekrutacje. Najłatwiej o prace w ICT, przemyśle i budownictwie. Prawdziwy dramat przeżywają zawody, które nadal ściśnięte są lockdownem. Zmiana rynku pracownika na pracodawcy wiąże się także ze zmianą formuły wynagradzania i premiowania pracowników. Dla niektórych szokiem była rezygnacja np. z kart sportowych czy refundacji posiłków w pracy. Przedsiębiorcy oszczędzają. Benefity zazwyczaj szły „pod topór” w pierwszej kolejności – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

„Benefity naturalnie wpisały się w kulturę organizacyjną firm, pokazywały, że pracodawca odpowiedzialny społecznie dba o swoich pracowników”

Jakie są najczęstsze benefity stosowane przez pracodawców, by zmotywować i docenić pracowników? Ta lista w czasie pandmeii bardzo mocno się zmieniła: – Obecnie dominuje prywatna opieka medyczna oraz dodatkowe ubezpieczenie medyczne. To praktyczne, pożądane i bardzo pozytywnie oceniane przez pracowników wsparcie – wyjaśnia Prezes Małgorzata Marczulewska. – Wcześniej dominowały karnety sportowe, bilety do instytucji kultury czy organizacja wydarzeń integracyjnych lub np. upominków okolicznościowych. Benefity naturalnie wpisały się w kulturę organizacyjną firm, pokazywały, że pracodawca odpowiedzialny społecznie dba o swoich pracowników i daje z siebie więcej niż musi. To zawsze budzi pozytywne reakcje – dodaje Prezes Małgorzata Marczulewska.
Jak system premiowania i doceniania pracowników zmienił się w czasie pandemii? Niestety znacząco. Ponad połowa firm na stałe lub czasowo zrezygnowała z nagradzania pracowników nieobowiązkowymi dodatkami: – Niestety, ale firmy muszą szukać oszczędności. Inna sprawa to fakt, że z karnetów do kina czy kart na siłownię obecnie nawet nie byłoby jak skorzystać. Pracodawcy więc zawieszają benefity. Czy one wrócą? To zależy czy szybko wróci rynek pracownika – dodaje Prezes Małgorzata Marczulewska.
– Zdarzały się skargi na pracodawców, którzy rezygnowali z benefitów, co oburzało pracowników. Takich wiadomości mieliśmy kilka. Oczywiście nie było podstaw do interwencji. Karta sportowa czy prywatne ubezpieczenie to dobra wola pracodawcy. Chyba, że w ramach kontraktu czy umowy o pracę taki punkt jest uwzględniony. W zgłoszonym nam przypadkach tak nie było – mówi Prezes Marczulewska.

ŻYCZYMY WIĘC WSZYSTKIM PRACOWNIKOM I PRACODAWCOM UDANEGO DNIA DOCENIANIA PRACOWNIKÓW – TYM BARDZIEJ, ŻE DZISIAJ JEST PIĄTEK! ☺