Przewodnik dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu „Równa Firma” wydawany jest przez Fundację Biznes Innowacje Networking. Wersja on-line dostępna jest na stronie http://fundacjabin.pl/plebiscyt-rowna-firma/, jednak nic nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej drukowanej formy, która jest dystrybuowana wśród firm z województwa zachodniopomorskiego, wyróżnionych w 9 edycji Plebiscytu Równa Firma, partnerów wydarzenia oraz miejsc promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. W przewodniku znalazła się po raz pierwszy Grupa AVERTO. – Jesteśmy zaszczyceni, że nasza działalność została dostrzeżona przez organizatorów plebiscytu. Nasze stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom znalazło się w kapitule konkursowej plebiscytu „Równa firma”. Mogliśmy podziwiać wspaniałych przedsiębiorców aktywnie działających dla naszego regionu. Jest nam bardzo miło, że również nasza praca została doceniona – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia i Grupy AVERTO.

– Celem Plebiscytu Równa Firma jest wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm z naszego regionu. Firm, które wykazują się ponadprogramową i niewymuszoną prawem dbałością o pracowników, kontrahentów, społeczność oraz środowisko. Przewodnik dobrych praktyk prezentuje jakie działania podejmują te firmy. Może być wyznacznikiem dla przedsiębiorstw, które dopiero planują wkroczyć na drogę aktywności społecznie odpowiedzialnej lub szukają inspiracji wśród najcenniejszych dla otoczenia przykładów – mówi organizatorka plebiscytu i inicjatorka powstania „Przewodnika Dobrych Praktyk” dr Katarzyna Kazojć.

Tegoroczna edycja przewodnika opatrzona została słowem wstępu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka oraz pomysłodawczyni Plebiscytu Równa Firma dr Katarzyny Kazojć. – Od samego początku istnienia plebiscytu w jego organizację angażowani byli studenci. W tym roku odegrali oni również znaczącą rolę w przewodniku dobrych praktyk. Studenci Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania zorganizowali konkurs „Zostań Ekspertem”. Uczestnicy konkursu za zadanie mieli skomentować działanie wybranych firm i wskazać, co widzą w nich wyjątkowego pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi dr Katarzyna Kazojć. – Komentarze, które najbardziej przypadły do gustu kapitule konkursu zostały opublikowane wraz z wizerunkiem studentów w przewodniku dobrych praktyk w rubryce komentarza eksperckiego. To ogromne osiągnięcie dla młodej osoby, która dopiero wkroczy na rynek pracy i będzie go budowała w przyszłości – dodaje.

Jedną z firm, które zaproszono do konkursu była Grupa Averto. Zwycięski komentarz przygotowała Joanna Mulak, studentka kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim. Z rąk Pani Prezes Małgorzaty Marczulewskiej otrzymała upominek od firmy.
Jak mówi Prezes Małgorzata Marczulewska dla Grupy AVERTO uznanie w oczach młodych ludzi i kapituły jest bardzo istotne: – Nasza firma ma już prawie dekadę. W tym czasie zmieniał się rynek usług detektywistycznych i windykacyjnych, przetrwaliśmy trudny dla gospodarki czas pandemii, nasza praca biznesowa przeplatała się z aktywnością stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, które w ostatnich dwóch latach wyrosło do rangi jednej z największych tego typu organizacji w Polsce. Jestem dumna z naszej pracy, choć przyznaję, że czasem wiadomości jest tyle, że trudno na nie odpisywać. Grupa AVERTO jako firma windykacyjna kieruje się zasadami etycznymi i jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w miejscu w którym obecnie jesteśmy – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.