Państwowa Inspekcja Pracy w ubiegłym tygodniu opublikowała wytyczne dotyczące powrotu do pracy osób, które dotychczas pracowały zdalnie. Wytyczne dotyczą np. ulokowania pracowników w biurze, przerw od wykonywania obowiązków czy rotacji na poszczególnych stanowiskach. Jak mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia STOP nieuczciwym pracodawcom każde odstępstwo od tych reguł powinno być zgłaszane do przełożonego lub do Inspekcji Pracy jeżeli odstępstwo występuje za zgodą menadżera lub zarządzającego firmą. – Zauważamy pewne poluzowanie restrykcji, a to wiąże się z obniżeniem samodyscypliny wśród pracowników i pracodawców. Spotykamy się z sytuacjami, że np. w zespole jeden pracownik chce przestrzegać zasad, a inni pracownicy mniej i następują konflikty, które nigdy tak naprawdę nie powinny mieć miejsca – mówi Marczulewska.

Czy nosić maseczkę w pracy? Jak przestrzegać zasad dystansu? Pytań wiele, a mobilizacji coraz mniej

Stopniowe otwarcie gospodarki oraz idące za tym ponowne otwarcie zakładów pracy niesie za sobą konieczność podjęcia niezbędnych działań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronowirusa. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wytyczne dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy zamierzają wznowić działalność zawodową. Wytyczne dotyczą przygotowania pracowników i pracodawców do powrotu do pracy. Wciąż zalecana jest praca zdalna w możliwie szerokim zakresie, ale ustawodawca zaleca również wdrażanie procedur bezpieczeństwa i przywracanie pracowników jeżeli wymaga tego bieżąca działalność firmy.

– Docierają do nas pozytywne sygnały odnośnie np. wyposażania pracowników w maseczki i przyłbice. Tak robią np. menadżerowie dyskontów czy sklepów w galeriach handlowych. Pozytywnych głosów jest wiele, ale nie brakuje też np. zgłoszeń naruszenia przepisów. Przykładowo otrzymaliśmy wiadomość od pracownicy jednego ze sklepów w szczecińskiej galerii handlowej, która przyznała, że nie ma procedur ilu klientów ma przebywać w sklepie i czy mają nosić maseczki. Pracownica zgłosiła sytuacje, że w małym sklepie jednocześnie przebywało 10 osób, a powinno maksymalnie sześć – mówi Marczulewska

Inna sytuacje dotyczą ogólnej mobilizacji w miejscach pracy. – Jedno z ostatnich zgłoszeń to sytuacja z dużej firmy produkcyjnej nieopodal Gryfina. Wytyczne sugerują zachowanie dystansu w miejscu pracy i stosowanie środków ochrony osobistej. Kiedy zgłaszająca zwróciła uwagę, że należy utrzymywać odległość została wyśmiana – mówi Małgorzata Marczulewska. – Podstawą naszego bezpieczeństwa jest mobilizacja. Nie możemy pozwolić sobie na brak dyscypliny – mówi Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Przestrzegajmy wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy!

Według wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy należy zastosować środki konieczne do niwelowania zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa. Mowa o środkach technicznych jak i organizacyjnych. Należy unikać zwartych grup oraz przebywania w zamkniętych przestrzeniach. Na stanowiskach pracy powinny przebywać tylko osoby niezbędne do zapewnienia ciągłości wykonywania obowiązków służbowych. Sugerowana jest zmianowość, rotacyjność lub praca zdalna. Pracodawca ma obowiązek zapewnić środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek ochronnych, maseczek czy środków dezynfekcyjnych. Należy zwiększyć częstotliwość sprzątania pomieszczeń w których przebywają pracownicy.

– Stowarzyszenie STOP nieuczciwym pracodawcom czeka na zgłoszenia pracowników ze Szczecina i Pomorza Zachodniego. Zobowiązujemy się do reakcji wobec pracodawców, którzy nie przestrzegają wytycznych sugerowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Rozważamy także wprowadzenie regularnych dyżurów telefonicznych – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia.