Pracodawcy z roku na rok robią coraz więcej, by chronić swoje interesy. Stosują coraz bardziej zaawansowane systemy nadzoru w celu kontroli dostępu, czasu pracy, ochrony własności, tajemnic firmy i poprawy dyscypliny pracy. Sprawdź, czy znasz swoje prawa.

Monitoring – zgodny z prawem?

TAK, ale nie zawsze. Monitorowanie pracowników możliwe jest tylko ze względu na szczególny charakter działalności. Twój pracodawca może dokonywać nagrań wideo w ramach nadzorowania pracowników wtedy, gdy istnieje do tego podstawa prawna.

Wolno bowiem prowadzić nadzór w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy lub ochrony życia i zdrowia osób, na przykład w przypadku zdalnego nadzoru pacjentów. Pewne rodzaje działalności publicznej, ze względu na swoją specyfikę, również wymagają wykorzystania systemów nadzorowania wideo. Należą do nich sfery bezpieczeństwa narodowego i obrony, kontroli granic i ochrony porządku publicznego, bankowość oraz działalność kasyn.

Uzasadnionym celem instalacji monitoringu może być ponadto monitorowanie przebiegu i kontrola czasu pracy pracowników, jak również ochrona zakładu pracy przed kradzieżami, wejściem na teren zakładu osób niepowołanych mogących zagrażać pracownikom oraz prewencyjne zabezpieczenie pracodawcy przed szkodliwymi działaniami ze strony samych pracowników.

Wideonadzór ­– wymaga zgody pracownika?

Nie. W Polsce nie istnieje konieczność uzyskania od pracownika pisemnej ani ustnej zgody na dokonywanie wideonadzoru, choć oczywiście może się on na taką kontrolę nie zgodzić.  Pracodawca musi jedynie powiadomić pracowników o monitorowaniu określonego obszaru za pomocą tablic umieszczonych w widocznych miejscach, bez wskazania lokalizacji urządzeń. Może, ale nie musi, umieścić informację o nadzorze wideo w regulaminie firmy.

Pracownicy, którzy uznają, że kontrola miejsca pracy naruszyła ich dobra osobiste, mogą zażądać od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego. Ponadto pracodawcy, który złamie zasady monitoringu, grozi odpowiedzialność karna. Na przykład jeśli pracodawca przeprowadzi monitoring bez wiedzy pracownika, a ten się o tym dowie, może przed sądem dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych i zwrócić się ze skargą do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zasady monitorowania pracowników

Ważne, by pracodawca monitorujący swoich pracowników zachował w tym zasadę proporcjonalności. Oznacza to, że dane osobowe muszą być przetwarzane adekwatnie do celu, który musi uzasadniać ich użycie. Jeśli istnieją inne, mniej restrykcyjne środki kontroli, pracodawca nie powinien decydować się na monitoring. Nie wolno też prowadzić nadzoru pracowników w miejscach takich jak przebieralnie i toalety. Co ciekawe, monitoringiem nie powinny być obejmowane także przestrzenie rekreacyjne i towarzyskie pracowników.  A każdy pracownik ma prawo zgłosić wypadek takiego naruszenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto może mieć dostęp do nagrań?

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych na monitoringu. Jeśli towarzyszy temu również ryzyko ujawnienia danych osobowych/wizerunku innych osób, pracodawca powinien zadbać o to, żeby ich twarze zostały zaciemnione lub zblurowane. W przypadku braku takiej możliwości dostęp do nagrań wideo może być dozwolony tylko za zgodą wszystkich osób, które można rozpoznać na nagraniach.

A co z podsłuchami?

Podsłuchy to kwestia dużo mniej rozpowszechniona, choć również możliwa. W tym wypadku  trzeba mieć świadomość, że pracodawca ma prawo zainstalować podsłuch w sytuacji, w której podejrzewa pracownika o popełnienie poważnego przestępstwa lub chce zweryfikować uzyskane, wiarygodne informacje na ten temat. Instalacja podsłuchu nie może w żadnej mierze wynikać z własnego widzimisię ani kaprysu pracodawcy. Pamiętaj, że Twój szef może przedstawić przed sądem dowody ustalające sprawców przestępstwa uzyskane z podsłuchu!

Tyle na temat zasad i ich przestrzegania, a jak jest z samym przestrzeganiem reguł w Waszych miejscach pracy? Kto z Was nie został poinformowany o kamerach na terenie firmy? A może Wasz szef ma w zwyczaju podglądać Was w miejscu przeznaczonym na papierosa? Piszcie do nas, jeśli Wasza prywatność została naruszona!

Małgorzata Marczulewska

konsultacja prawna: r. pr. Mateusz Galikowski