Rok 2020 był najbardziej pracowitym czasem w historii Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odebraliśmy KILKASET wiadomości od mieszkańców niemal wszystkich województw w sprawie sytuacji związanych z relacjami pracownik-pracodawca. Nie da się ukryć, że powodem aktywności stowarzyszenia była pandemia koronawirusa i zachodzące przez pandemię zmiany gospodarcze. – Nasi klienci przede wszystkim potrzebowali porad prawnych oraz porad związanych z windykacją. Koronawirus zmienił wszystko. Najwięcej tematów pojawiło się wiosną oraz w listopadzie i grudniu. To wielka zmiana, bo dotychczas najwięcej tematów mieliśmy zwykle w czasie prac sezonowych latem – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. 

  • Koronawirus zmienił wszystko. Podjęliśmy kilkaset interwencji. Pracownicy zgłaszali do nas problemy mailowo, telefonicznie i w mediach społecznościowych
  • Najpoważniejsze interwencje dotyczyły zwolnień, braku wynagrodzeń, zmiany warunków umów czy konfliktów związanych np. z godzinami dla seniora czy obowiązkiem noszenia maseczek
  • Czas pandemii najtrudniej zniosły takie branże jak: hotelarstwo, gastronomia, handel i usługi, ale i branża kreatywna czy bankowość
  • Rok 2021 zapowiada się pracowicie. Teraz na tapecie są szczepienia oraz godziny dla seniorów

Pandemia zmieniła wszystko. Kilkaset interwencji w 10 miesięcy

    Pracownicy zgłaszali się do nas o pomoc zarówno telefonicznie, mailowo jak i poprzez media społecznościowe. Wiele z tych kontaktów kończyło się poradami prawnymi czy windykacyjnymi, inne miały charakter typowo informacyjny, ale dzięki temu mogliśmy poruszać szerzej zagadnienia związane z rynkiem pracy i zachodzącymi na nim zjawiskami. Rok 2020 był pracowity i pełen trudnych tematów.

   – Pandemia koronawirusa zmieniła wszystko. Od marca odpowiadaliśmy na pytania związane z zawieszaniem pracowników, zwolnieniami, ograniczeniami w wynagrodzeniach. Doradzaliśmy co zrobić jeżeli pracodawca zalega z płatnościami, a przez pandemię jego problemy się pogłębiły. Nie brakowało tematów związanych z nowym zjawiskiem, czyli „pół-bezrobociem” w sierpniu za to odebraliśmy kilkanaście wiadomości związanych z obowiązkiem noszenia maseczek, co generowało bardzo poważne problemy na linii klient – pracownik – pracodawca – mówi Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. 

   Trudno jest ocenić, która część roku była trudniejsza. – Wiosną wszystko działo się nagle, było dużo chaosu. Jesień i koniec roku to już czas kiedy zwolnienia były nieodwoływalne i wynikały one z kalkulacji przedsiębiorców i konieczności ograniczania kosztów. Fala zwolnień pod koniec roku była bardzo szeroka. Mowa zarówno o zwolnieniach grupowych jak i łączeniach etatów czy zmianach wynikających ze zmiany formuły umów z o pracę na cywilnoprawne – wyjaśnia Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska. – Staraliśmy się odpowiedzieć na większość wiadomości od poszkodowanych. Udało się pozytywnie rozwiązać wiele spraw – dodaje. Jak mówi Małgorzata Marczulewska to był pierwszy rok w historii stowarzyszenia, gdzie interwencje dotyczyły nie tylko pracowników niskowykwalifikowanych i sezonowych. – Pracownicy banków, menadżerowie, marketingowcy, czasem nawet artyści. Udzielaliśmy porad i interweniowaliśmy w wielu sektorach pierwszy raz. Przed 2020 rokiem nie zdarzało nam się być mediatorem na linii artysta – teatr czy bank – pracownik banku – dodaje. 

Gdzie było najwięcej problemów?  „Hotelarstwo i gastronomia, ale nie brakowało także zaskoczeń”

      Rok 2020 był dramatyczny dla branż silnie dotkniętych lockdownem. Już wcześniej w dużej mierze te branże były często przedmiotem interwencji stowarzyszenia. – Gastronomia to zwykle lider w ilości naszych działań interwencyjnych. W roku 2020 ten sektor gospodarki absolutnie nie miał konkurencji. Brak wypłat na czas, zawieszanie pracowników bez wynagrodzenia, wypłaty w kilku transzach, zwolnienia bez podawania przyczyny czy nawet zamykanie lokali z dnia na dzień bez żadnych informacji to były bardzo częste sytuacje. Poodbnie było w hotelarstwie czy w handlu. Zdarzały się bezpodstawne zwolnienia, duże opóźnienia w wynagrodzeniach czy obniżki pensji – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska. Pomagaliśmy także pracownikom banków czy nawet zagranicznych korporacji. Bardzo pilnie potrzebne są regulacje w zakresie pracy zdalnej, bo zdarzało się, że był to temat generujący obustronne nadużycia. Pod koniec roku nie brakowało za to pytań o szczepienia czy wysokości odpraw. Współpracujemy blisko z dwiema kancelariami prawnymi i przyznajemy szczerze, że chętnie poszerzylibyśmy listę kontaktową – dodaje Prezes Małgorzata Marczulewska. 

Rok 2021 nie zapowiada się spokojniej

   Jaki będzie rok 2021? – Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom jest częścią Grupy AVERTO. Działamy na zasadzie wolontariatu, przy wsparciu społecznym prawników oraz windykatorów. Spodziewamy się pracowitego roku, bo już wiemy, że duże emocje w firmach będzie budzić sprawa szczepień. Niestety niewykluczone są kolejne zwolnienia i ograniczanie działalności niektórych branż – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

   Stowarzyszenie pozostaje do dyspozycji wszystkich zainteresowanych zaznaczając, że najwięcej spraw prowadzonych jest na Pomorzu Zachodnim. – Jesteśmy ze Szczecina. Tu działamy najaktywniej – dodaje. 

Nie obawiaj się walki o swoje prawa

Nasza firma w pełni wspiera Cię w walce o prawa, godne traktowanie oraz uczciwe wynagrodzenie za wykonaną pracę. Skontaktuj się z nami.
Kontakt

Zadzwoń
+48 500 509 410
i uzyskaj Pomoc