Był to najbardziej pracowity rok dla stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom – każdego tygodnia otrzymywaliśmy od kilku do nawet kilkunastu wiadomości z różnych regionów Polski. Nasze stowarzyszenie siedzibę ma w Szczecinie, współpracujemy z tutejszymi prawnikami i ekspertami, ale na co dzień rozwiązujemy sprawy zgłaszane nam ze wszystkich regionów Polski. – Trudno policzyć ilość skarg, wiadomości, telefonów i sygnałów w mediach społecznościowych, które otrzymaliśmy w ostatnim roku. Był to zdecydowanie najbardziej pracowity czas w naszej historii, a mówiąc szczerze myślałam, że w 2020 roku byliśmy na szczycie fali skarg pracowników na pracodawców. Co ważne, wiadomości do nas dotyczą także relacji z klientami, a coraz częściej niestety także producentami czy hurtownikami. Rozwijamy się i cieszę się, że nasze społeczne działanie ma pozytywne efekty – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Temat roku 2021: szczepienia. Nasze stowarzyszenie zalewa fala skarg i pytań

Pandemia COVID 19 nadal generuje istotne problemy dla pracowników i pracodawców. W pierwszej połowie roku najwięcej tematów dotyczyło lockdownu i komplikacji spowodowanych tym, że praca w gastronomii, sektorze fitness czy turystyce była niemożliwa. Zgłaszano nam opóźnienia w wypłatach, ale także nagłe zmiany umów czy po prostu rozwiązywania stosunku pracy.

– Najpoważniejszym tematem roku 2021 na pewno jest sprawa szczepień. Nasze stowarzyszenie odebrało setki wiadomości od pracowników, którzy nie chcą się szczepić, a czują się w jakiś sposób do tego przymuszani. Temat ten zalewa naszą skrzynkę od lipca, a w ostatnim miesiącu mieliśmy do czynienia z prawdziwą kumulacją. Pracownicy piszą o presji, segregacji czy dyskryminacji. W Prawie Pracy nie ma obecnie żadnych przepisów, które umożliwiają pracodawcy weryfikację szczepień czy wyciągania konsekwencji służbowych za brak szczepienia. Sprawa jest więc poważna i powoduje gigantyczne komplikacje w relacjach między pracodawcami, a pracownikami- mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. – Jesteśmy zwolennikami szczepień, uważamy, że to najlepszy sposób na zatrzymanie pandemii. Nie może być jednak tak, że pracownicy będą zmuszani do tego, mimo braku odpowiednich regulacji w Prawie Pracy. W tym temacie zawsze doradzamy pracownikom próbę dojścia do porozumienia z pracodawcą. Sprawy sądowe nigdy nie są dobrym pomysłem, szczególnie, że moim zdaniem w tym przypadku „racja leży pośrodku” i zarówno pracownik jak i pracodawca ma swoje argumenty, które są logiczne – dodaje Marczulewska.

Handel z najpoważniejszymi problemami w roku 2021

To właśnie pracownicy dyskontów, galerii handlowych oraz małych sklepów pisali do nas najczęściej. Nie brakowało również wiadomości od pracowników gastronomii.

– Najpierw wojny maseczkowe, czyli konflikty między pracownikami, a klientami, którzy nie chcieli nosić maseczek. Temat ten wrócił podczas czwartej fali. Sytuacje były dramatyczne jak otwarte awantury w sklepach, wzywanie policji czy nawet… rękoczyny – mówi Małgorzata Marczulewska. – Kolejną kością niezgody okazał się handel w niedzielę. W tym roku stał się fikcją, pracownicy masowo pisali do nas, że nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego przymuszani przez pracodawców. Przepisy ostatecznie zostały zmienione, ale jeszcze nie weszły w życie. Wiele działo się także w grudniu. Mało rąk do pracy, obostrzenia, pretensje klientów. Grudzień był najcięższym miesiącem.

Nie tylko pandemia. Latem było (dosłownie) gorąco

Wiele tematów, którymi zajmuje się nasze stowarzyszenie to sprawy indywidualne lub dotyczące zagadnień sezonowych.

– Co ciekawe, pierwsze lata naszej działalności to były skargi głównie w sezonie letnim np. na złe umowy lub niewypłacone wynagrodzenia. W tym sezonie takich spraw było zaledwie kilka. Przyznaje jednak, że np. problem zbyt wysokich temperatury w miejscu pracy był w czerwcu i lipcu bardzo często obecny w wiadomościach do stowarzyszenia. Inne zagadnienia dotyczyły często zabezpieczeń BHP, mobbingu czy spraw związanych z nierównością płacową – mówi Małgorzata Marczulewska.

Stowarzyszenie w roku 2022 nadal planuje aktywną działalność na rzecz pracowników. Czekamy na sygnały i wiadomości. Staramy się na większość odpowiadać możliwie szybko. Wspierają nas prawnicy z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski oraz mec. Mateusz Galikowski.