W Twoim zakładzie pracy jest organizowany strajk, a Ty nie wiesz, czy powinieneś w nim uczestniczyć? Może pracujesz od niedawna, jesteś zadowolony z warunków pracy i nie chcesz strajkować… A może nie – jesteś członkiem związku zawodowego i zastanawiasz się, czy masz obowiązek w tym uczestniczyć.

Warto wcześniej przemyśleć sprawę, żeby nie popaść w kłopoty.

Dość tego! Idę na strajk!

Strajk to zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności pracowników. Jest organizowany, by wywrzeć wpływ na pracodawcę, który nie uwzględnia żądań pracowników dotyczących poprawy warunków zatrudnienia. Masz prawo do uczestniczenia w strajku i wyrażenia swojej dezaprobaty dla postępowania Twojego szefostwa. Zanim jednak zdecydujesz się na udział w strajku, dowiedz się, czy jest on prowadzony legalne i jakie będą jego następstwa.

Kiedy strajk jest legalny?

Strajk jest środkiem ostatecznym i zgodnie z przepisami prawa może być ogłoszony jedynie po wcześniejszym wyczerpaniu możliwości rozwiązania sporu poprzez stosowną procedurę – rokowania (wystąpienie do pracodawcy z żądaniami) lub mediację (prowadzenie sporu z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności – mediatorem). Jak sprawdzić, czy miało to miejsce w naszym zakładzie pracy? Bardzo łatwo, wystarczy sprawdzić stosowne dokumenty. Pierwszym z nich jest protokół rozbieżności kończący rokowania, który musi uwzględniać stanowiska stron. Kolejnym jest protokół z przeprowadzonej procedury mediacyjnej zakończonej niepowodzeniem. Powinien być on podpisany zarówno przez przedstawicieli pracowników, jak i przedstawicieli pracodawcy w obecności mediatora. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, w przypadku bezprawnego działania pracodawcy, jak również zwolnienia z pracy działacza związkowego prowadzącego spór. Kolejnym etapem jest kontrola dokumentów potwierdzających przeprowadzenie referendum strajkowego i uzyskania zgody pracowników na prowadzenie akcji protestacyjnej. Za strajkiem powinno opowiedzieć się co najmniej 50% pracowników danego zakładu pracy.

Strajk nie dla wszystkich…

Prowadzenie strajku nie jest dozwolone w takich instytucjach jak sądy i prokuratury, niektóre służby państwowe, urzędy administracji rządowej i samorządowej. Niedopuszczalne jest również zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

Czy muszę uczestniczyć w strajku?

Udział w strajku jest dobrowolny, co oznacza, że nikt nie może wymagać od Ciebie, abyś brał w nim udział. Podstawą jego skuteczności jest oczywiście solidarność wszystkich albo większości pracowników, dlatego musisz liczyć się z tym, że każda strona (pracodawca / związkowcy) będzie namawiać Cię do swoich racji. Sytuacja nie jest łatwa, ale z pewnością nie warto ulegać próbom wymuszenia udziału pod groźbą wykluczenia ze związku zawodowego. Jeśli nie czujesz potrzeby uczestnictwa w strajku, nie musisz również ulegać wpływom środowiska pracowniczego. Masz prawo wykonywać swoją pracę w normalnym trybie.

Jakie są konsekwencje uczestnictwa w strajku?

Przede wszystkim finansowe. Jeżeli bierzesz udział w strajku legalnie zorganizowanym, wówczas nie otrzymujesz wynagrodzenia za czas, który miałeś przepracować. Przysługuje Ci jednak prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. I w zasadzie to jedyna uregulowana prawnie represja ze strony pracodawcy w przypadku udziału w strajku legalnym. A jeśli strajk jest nielegalny? Musisz liczyć się z szeregiem negatywnych skutków. Dni, w których brałeś udział w strajku, nie wlicza się do stażu pracy, co pociąga za sobą utratę niektórych uprawnień pracowniczych, takich jak premia czy przesunięcie terminu pierwszego urlopu. Musisz wziąć pod uwagę możliwość dostania upomnienia lub nagany, a nawet kary pieniężnej! A czy za udział w strajku możesz stracić pracę? Ano możesz. Jeżeli jesteś organizatorem nielegalnego strajku, pracodawca może rozwiązać z Tobą umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Taka sama konsekwencja może spotkać Cię, w sytuacji, gdy wiedziałeś, że strajk jest nielegalny, a mimo to postanowiłeś w nim uczestniczyć.

Czy uważasz, że strajk to skuteczna metoda rozwiązywania sporów? Na temat strajków będziemy jeszcze pisali w kolejnych tekstach, ale już dziś czekamy na Twoją opinię.

Nie obawiaj się walki o swoje prawa

Nasza firma w pełni wspiera Cię w walce o prawa, godne traktowanie oraz uczciwe wynagrodzenie za wykonaną pracę. Skontaktuj się z nami.
Kontakt

Zadzwoń
+48 500 509 410
i uzyskaj Pomoc