Przedstawiamy

listę przewinień

Business Coaching

za które pracodawca może zostać ukarany,

Przejdź do listy

Lista częstych przewinień pracodawców

Czy w swojej pracy masz z tym do czynienia?

 • brak umowy
 • umowa „śmieciowa”
 • brak wynagrodzenia za pracę w całości lub części
 • dłuższy czas pracy
 • mobbing
 • molestowanie
 • molestowanie seksualne
 • praca w nieodpowiednich warunkach
 • bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia
 • wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia
 • odmowa wydania świadectwa pracy
 • brak szkoleń BHP

 • dopuszczanie do wykonywania pracy bez odpowiednich kwalifikacji

To tylko część z przewinień, jakich dopuszczają się pracodawcy względem pracowników.
Jeśli masz podejrzenia, że pracodawca narusza Twoje prawa…

…NIE CZEKAJ! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ!