ul. Śląska 32 a
70-433 Szczecin
Email: biuro@stopnieuczciwympracodawcom.pl