Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy Ci pomóc?

Stop Nieuczciwym Pracodawcom jest inicjatywą głównie skierowaną do pracowników, by wspierać ich w walce o swoje prawa przeciw nieuczciwym pracodawcom. Niestety na rynku pracy funkcjonuje niemalże bezkarnie wiele podmiotów, które dopuszczają się różnorodnych nadużyć względem osób zatrudnionych. Ogólne przyzwolenie na pewne formy wykorzystywania podwładnych niejako usprawiedliwia karygodne działania szefów i sprawia, że sami pokrzywdzeni czują, że nie mają szans w walce o swoje prawa.

Nasze zadania

  • Konsultacje na temat obowiązujących przepisów prawa pracy,
  • Udzielanie pomocy pokrzywdzonym pracownikom w negocjacjach z pracodawcami,
  • Wsparcie prawne,
  • Korespondencja z pracodawcą – oficjalna oraz tzw. „tajne pismo do pracodawcy” informujące, że otrzymaliśmy zgłoszenie o łamaniu praw pracowniczych w jego zakładzie pracy oraz przypomnienie o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
  • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i możliwości ochrony praw pracowniczych w szczególności w zakresie zapobiegania dyskryminacji, nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz nieuczciwego traktowania pracowników przez pracodawców,
  • Edukacja na temat praw pracowniczych i obowiązków pracodawców.